Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w latach 2015-2016

1. Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania:

- wybory uzupełniające do rad gmin w 2015 r.

- wybory uzupełniające do rad gmin w 2016 r.

2. Informacja o przyjętych sprawozadaniach finansowych komitetów wyborczych, które złożono do Komisarza Wyborczego w Lublinie, w związku z wyborami uzupełniającymi do organów jednostek samorządu terytorialnego, które były przeprowadzone w 2015 r. (stan na dzień 2 lutego 2016 r.)

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie