Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja graficzna

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Zmiany granic okręgów wyborczych w 2010 r.

 • Uchwała nr XLVIII/433/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 102, poz.1910 z dnia 16 września 2010 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 września 2010 r. w sprawie podziału powiatu ryckiego na okręgi wyborcze. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 104, poz. 1946 z dnia 23 września 2010 r.

Zmiany granic okręgów wyborczych w 2010 r.

 • Uchwała nr XLI/255 /10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kock na okręgi wyborcze, ustalenia: numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Kocku. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 53, poz. 1084 z dnia 14 maja 2010 r.
 • Uchwała nr XXXII/177/10 Rady Gminy Mełgiew z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Mełgiew. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 83, poz. 1543 z dnia 29 lipca 2010 r.
 • Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Miasta Kraśnika na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zmienionej uchwałą Nr L/533/2006 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Kraśnik na okręgi wyborcze ustalonego uchwałą Nr XLVII/393/02 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 20 czerwca 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 63, poz. 1238 z dnia 10 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXVIII/340/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie okręgów wyborczych. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 64, poz. 1293 z dnia 10 czerwca 2010 r.

Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania w 2009 - 2010 r.

 • Uchwała Nr 641/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. Rady Miasta Lublin w sprawie zmian w podziale Miasta Lublin na obwody głosowania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 42, poz. 1065 z dnia 16 kwietnia 2009 r.
 • Uchwała Nr XXIV/145/2009 z dnia 16 marca 2009 r. Rady Gminy Kamionka w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalania ich granic i numerów oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw jak również do przeprowadzenia bezpośrednich wyborów wójta. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 55, poz. 1364 z dnia 7 maja 2009 r.
 • Uchwała Nr XLII/259/2009 z dnia 31 marca 2009 r. Rady Miasta Dęblin w sprawie zmian w utworzonych obwodach głosowania na terenie miasta Dęblin. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 61, poz. 1502 z dnia 19 maja 2009 r.
 • Uchwała nr XLII/263/10 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru Gminy Kock na stałe obwody głosowania, określenia ich granic i ustalenia numerów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 64, poz. 1289 z dnia 10 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXI/184/10 Rady Gminy Spiczyn z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 71, poz. 1406 z dnia 30 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXIX/340/2010 Rady Miasta Kraśnik z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Kraśnik na obwody głosowania ustalonym uchwałą Nr XLVIII/394/2002 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie podziału Miasta Kraśnika na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zmienionej uchwałą Nr L/534/2006 Rady Miasta Kraśnik z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta Kraśnik na obwody głosowania ustalonego uchwałą Nr XLVIII/394/2002 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 8 sierpnia 2002 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 63, poz. 1239 z dnia 10 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XLII/271/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w podziale gminy miasta Lubartów na stałe obwody głosowania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 64, poz. 1291 z dnia 10 czerwca 2010 r.
 • Uchwała nr XXXVIII/341/2010 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie stałych obwodów głosowania. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 64, poz. 1294 z dnia 10 czerwca 2010 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie