Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

 

  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 listopada 2002 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 140, poz. 2904 z dnia 14 listopada 2002 r.
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 11 listopada 2002 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. oraz w dniu 10 listopada 2002 r. zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 141, poz. 2905 z dnia 15 listopada 2002 r.

Liczba radnych

  • Zarządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 85 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 29, poz. 765 z dnia 29 kwietnia 2002 r.
  • Uchwała Nr XLIV/596/02 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie podziału województwa lubelskiego na okręgi wyborcze do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego Nr 79, poz. 1593 z dnia 30 lipca 2002 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie