Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2014 r.

Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania.
Wykaz komitetów, które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdania.
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały przyjęte.
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały odrzucone.

Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2013 r.

Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania.   
Wykaz komitetów, które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdania.          
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały przyjęte.
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały odrzucone.

Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2012 r.

Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania.   
Wykaz komitetów, które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdania.          
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały przyjęte.
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały odrzucone.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2010 r.

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminach złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzom wyborczym sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, mających siedzibę na terenie województwa lubelskiego, uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Wykaz komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2011 r.

Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania.   
Wykaz komitetów, które nie dopełniły obowiązku złożenia sprawozdania.          
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały przyjęte.
Wykaz komitetów, których sprawozdania zostały odrzucone.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie