Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r

Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych, które złożono do Komisarza Wyborczego w Lublinie, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, które były zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4065 z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zwołanie sesji rad powiatów

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad powiatów wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

Zwołanie sesji rad

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 listopada 2014 r. o sprostowaniu obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4006 z dnia 2 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4005 z dnia 2 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4007 z dnia 2 grudnia 2014 r.

Przyznanie numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 października 2014 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie