Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja graficzna

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Borzechów, w okręgu wyborczym nr 7. Wybory zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Borzechów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 272 z dnia 14 stycznia 2016 r.

2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów. Zarządzenie nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 394 z dnia 21 stycznia 2016 r.

3. skład Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 8 do Rady Gminy Wysokie. Data wyborów 10 stycznia 2016 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 12 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wysokie. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 3131 z dnia 15 października 2015 r.

2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2015 r. Zarządzenie nr 444 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 października 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wysokie. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 3147 z dnia 16 października 2015 r.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 października 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.

4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wysokiem.

5. Protokół wyborów do Rady Gminy w Wysokiem.

6. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Wysokiem przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 231 z dnia 13 stycznia 2016 r.

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 14 do Rady Gminy Końskowola. Data wyborów 8 listopada 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Końskowola. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2511 z dnia 31 lipca 2015 r.

2. Zarządzenie nr 195 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Końskowola. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2618 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.

4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Końskowoli.

5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 10 listopada 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Końskowola przeprowadzonych w dniu 8 listopada 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 3506 z dnia 13 listopada 2015 r.

Wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 9 do Rady Gminy Janowiec. Data wyborów 27 września 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Janowiec. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2179 z dnia 7 lipca 2015 r.

2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lipca 2015 r. Zarządzenie nr 149 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2218 z dnia 9 lipca 2015 r.

3. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Janowcu.

4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 29 września 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Janowiec przeprowadzonych w dniu 27 września 2015 r.

Wybory ponowne do Rady Gminy Michów, w okręgu wyborczym nr 9. Wybory zarządzone na dzień 21 czerwca 2015 r.

1. Zarządzenie nr 108 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Michów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1740 z dnia 21 maja 2015 r.

2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Michów przeprowadzonych w dniu 21 czerwca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2041 z dnia 24 czerwca 2015 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilków, okręg wyborczy nr 3. Wybory zarządzone na dzień 9 sierpnia 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wilków. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1710 z dnia 19 maja 2015 r.

2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarządzenie nr 107 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wilków. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1741 z dnia 22 maja 2015 r.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 maja 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.

4. skład Gminnej Komisji Wyborczej w Wilkowie

5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wilków przeprowadzonych w dniu 9 sierpnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 2574 z dnia 12 sierpnia 2015 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ludwin, w okręgu wyborczym nr 11. Wybory zarządzone na dzień 2 sierpnia 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Ludwin. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1601 z dnia 7 maja 2015 r.

2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2015 r. Zarządzenie nr 105 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ludwin. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1720 z dnia 20 maja 2015 r.

3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 maja 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.

4. skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ludwinie

5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 3 sierpnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ludwin przeprowadzonych w dniu 2 sierpnia 2015 r.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rykach w okręgu wyborczym nr 8. Wybory zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Rykach. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 818 z dnia 6 marca 2015 r.

2. Zarządzenie nr 58 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rykach. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 855 z dnia 10 marca 2015 r.

3. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Rykach

4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Rykach przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1843 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie