Przejdź do treści

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Wersja tekstowa , Wersja kontrastowa , Mapa strony , Kontakt

Menu działu

Menu działu

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Niedźwiada w okręgu wyborczy nr 3. Wybory zarządzone na dzień 31 maja 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Niedźwiada. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 816 z dnia 6 marca 2015 r.

2. Zarządzenie nr 59 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiada. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 856 z dnia 10 marca 2015 r.

3. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Niedźwiadzie.

4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 czerwca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiada przeprowadzonych w dniu 31 maja 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1842 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Cyców w okręgu wyborczym nr 7. Wybory zarządzone na dzień 26 kwietnia 2015 r.

1. Uchwała Nr III/18/15 Rady Gminy Cyców z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
2. Zarządzenie nr 21 Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cyców. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 509 z dnia 5 lutego 2015 r. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 5 lutego 2015 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 6 lutego 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Cycowie.
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Cyców przeprowadzonych w dniu 26 kwietnia 2015 r.

Wybory ponowne do Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym nr 2. Wybory zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.

1. Zarządzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Wólka. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 647 z dnia 19 lutego 2015 r.
2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wólka przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1443 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wybory ponowne do Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym nr 1. Wybory zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.

1. Zarządzenie nr 34 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wyborów ponownych do Rady Gminy Wólka. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 634 z dnia 18 lutego 2015 r.
2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 20 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Wólka przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1443 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Trzydnik Duży w okręgu wyborczym nr 13. Wybory zarządzone na dzień 19 kwietnia 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Trzydnik Duży. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 297 z dnia 27 stycznia 2015 r.
2. Zarządzenie nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Trzydnik Duży. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 395 z dnia 29 stycznia 2015 r. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 28 stycznia 2015 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Trzydniku Dużym.
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2015 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Trzydnik Duży przeprowadzonych w dniu 19 kwietnia 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1444 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Chodel w okręgu wyborczym nr 9. Wybory zarządzone na dzień 29 marca 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Chodel. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 93 z dnia 9 stycznia 2015 r.
2. Zarządzenie nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodel. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 92 z dnia 8 stycznia 2015 r. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 8 stycznia 2015 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 12 stycznia 2015 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej. 
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chodlu
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 30 marca 2015 r. 
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chodel przeprowadzonych w dniu 29 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1192 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Strzyżewice w okręgu wyborczym nr 6. Wybory zarządzone na dzień 22 marca 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Strzyżewice. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4656 z dnia 24 grudnia 2014 r.
2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 265 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzyżewice. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4699 z dnia 31 grudnia 2014 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2014 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Strzyżewicach.
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 23 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzyżewice przeprowadzonych w dniu 22 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 1111 z dnia 31 marca 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Rybczewice w okręgu wyborczym nr 10. Wybory zarządzone na dzień 1 marca 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rybczewice. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4156 z dnia 9 grudnia 2014 r.
2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 241 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybczewice. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4233 z dnia 10 grudnia 2014 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2014 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Rybczewicach.
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 2 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rybczewice przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 767 z dnia 4 marca 2015 r.

Wybory uzpełniające do Rady Gminy Borzechów w okręgu wyborczym nr 14. Wybory zarządzone na dzień 1 marca 2015 r.

1. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Borzechów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4157 z dnia 9 grudnia 2014 r.
2. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 10 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 241 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borzechów. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 4236 z dnia 10 grudnia 2014 r.
3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 12 grudnia 2014 r. - terminy przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zgłoszenia kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.
4. Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Borzechowie.
5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 2 marca 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Borzechowie przeprowadzonych w dniu 1 marca 2015 r. Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego poz. 768 z dnia 4 marca 2015 r.

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie