TERMINARZ

                                  Wybory uzupełniające do rad gmin
data wyborów nazwa rady
numer okręgu wyborczego

liczba wybieranych radnych

10 kwietnia 2016 r.

Rada Gminy Borzechów

 7
 1
 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59