Kontakt

Komisarz Wyborczy w Lublinie

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 
PAƃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59