Wybory samorządowe

Zmiany w składzie Sejmiku Województwa Lubelskiego

Zmiany w składach rad powiatów, Rady Miasta Lublin

Wybory uzupełniające do rad

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Wybory uzupełniające do rad gmin w 2015 r.

Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Wybory samorządowe przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r.

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59