Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych. Wybory samorządowe przeprowadzone w dniu 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

Informacja o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych,
które złożono do Komisarza Wyborczego w Lublinie,
w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, które były zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 1 grudnia 2014 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 17 listopada 2014 r. o obowiązku złożenia sprawozdania finansowego

Wzór sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat, prowadzonych przez komitety wyborcze (Dz. U. Nr 193, poz. 1144)

Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miast

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59