Referenda ogólnokrajowe

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

 
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59